Endoskopi

Endoskopik uygulamalarımız hasta uyutularak yapılmaktadır.

Video Gastroskopi

Ağızdan küçük bir kamera ve kablo ile girilerek yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının izlenerek kayda alınması yöntemidir.

Video Kolonoskopi

Anüsten küçük bir kamera ve kablo ile girilerek kalın bağırsağın izlenerek kayda alınması yöntemidir.

Video Rektoskopi

Anüsten küçük bir kamera ve kablo ile girilerek kalın bağırsağın son kısmının izlenerek kayda alınması yöntemidir.

Endoskopik Girişim ve Biyopsiler

Endoskopik uygulamalar sırasında şüpheli alanlardan parça alınarak hastalığın teşhis edilmesi veya hastalıklı kısmın tamamının çıkartılması.

Stent ve Balon Uygulamaları

Endoskobik girişimler sırasında darlık veya tıkanıklık olan bölgenin genişletilerek veya tüp konularak tedavi edilmesidir.