Dr. EROL AKSAZ - Cerrahi Onkoloji Uzmanı

www.drerolaksaz.com
e-aksaz@mamer.com.tr

 • Doğum yılı: 1961
 • Doğum yeri: Eskişehir
 • Orta öğrenim: Eskişehir
 • Üniversite: Ankara Ünv. Tıp Fakültesi (1978-1984)
 • İhtisas: Genel Cerrahi (SB.Ankara Hst./1986-1990)
  Cerrahi Onkoloji (Ankara Ünv.Tıp Fk./1992-1994)

Çalışılan kurumlar:

 • SB.Erzurum/Horasan MSO (Zorunlu hizmet/1984-1986)
 • SB.Ankara Hst. (Cerrahi ihtisası/1986-1990)
 • SB.Mardin Devlet Hst. (zorunlu hizmet/1990-1991)
 • SB.Ankara Onkoloji Hst. (Başasistanlık/1991-1992)
 • Ankara Ünv.Tıp Fk. (Cerrahi onk. İhtisası/ 1992-1994)
 • İstanbul GATA (Askerlik/1992)
 • Ankara Ünv. Tıp Fk. (Öğretim Görevlisi/1994-1996)
 • SB.Bursa Onkoloji Hst.(Uzman Dr./1996-Halen sürmekte)
 • SB.Bursa Onkoloji Hst.(Başhekimlik/1999)

Medeni durum: Evli,bir çocuk sahibi
Yabancı dil: İngilizce

 • ANKARA CERRAHİ ONKOLOJİ DERNEĞİ KURUCU ÜYESİ
 • BURSA CERRAHİ DERNEĞİ ÜYESİ
 • BURSA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ KURUCU ÜYE VE BAŞKAN YARDIMCISI
 • MEME DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU KURUCU ÜYESİ
 • ULUSAL MEME DERNEKLERİ FEDERASYONU KURUCU ÜYESİ VE KURUCU SEKRETERİ
 • MEME SAĞLIĞI DERGİSİ EDİTÖR YARDIMCISI VE HAKEMİ
 • EUROPEAN JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY DERGİSİ HAKEMİ
 • BREAST CANCER RESARCH AND TREATMENT DERGİSİ HAKEMİ
 • 6.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ EN İYİ ÇALIŞMA VE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ SAHİBİ
 • 6–7–8-10-11. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRELERİ BİLİMSEL KURUL ÜYESİ ve KONUŞMACISI
 • 9. ULUSAL MEME HSTL. KONG. BİLİMSEL SEKRETERİ,  KURS VE KONGRE KONUŞMACISI
 • ANADOLU TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ KONUŞMACISI
 • 4.CERRAHİ ONKOLOJİ KONGRESİ KONUŞMACISI VE BİLİMSEL KURUL ÜYESİ
 • ANK. ÜNV. TIP FK. MEME HASTALIKLARI KURSU KONUŞMACISI
 • 1. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUS TOPLANTISI BİLİMSEL KURUL ÜYESİ VE KONUŞMACISI
 • MEME HASTALIKLARI KİTABI BÖLÜM YAZARI(2001)
 • ULUSAL VE ULUSLAR ARASI 80 MAKALE VE KONGRE SUNUMUNUN YAZARI VE ÇALIŞMACISI
 • ULUSLAR ARASI UMF–01 VE 02 ÇALIŞMALARI ÜYESİ
 • TC.SAĞLIK BKNL.ULUSAL KANSER DNŞ. KRL. MEME KANSERİ TANI VE TARAMA KRL.ÜYESİ.
 • 13.ULUDAĞ ONKOLOJİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME VE BİLİMSEL KURUL ÜYESİ
 • 10. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ BİLİMSEL KURUL ÜYESİ
 • AMERICAN SOCIETY OF BREAST DISEASE ÜYESİ
 • 3.ULUDAĞ ÜNV. CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI
 • 3.ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUS TOPLANTISI BAŞKAN YARDIMCISI VE KURULU ÜYESİ
 • ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV. CERRAHİ GÜNLERİ MEME OTURUMU KONUŞMACISI
 • MEME HASTALIKLARI KİTABI BÖLÜM YAZARI (2010)
 • 17.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ PANEL KONUŞMACISI
 • BURSA, ESKİŞEHİR,  KOCAELİ, ANKARA MEME KANSERİ EĞİTİM KURSU KONUŞMACISI
 • 17.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ BİLDİRİLER, 1.LİK ÖDÜLÜ. (ÇOK MERKEZLİ)