Image

Dr. Turay YAZICI

Genel Cerrahi Uzmanı

FAKÜLTE: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

UZMANLIK: İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ GENEL CERRAHİ

ONKOPLASTİK MEME CERRAHİSİ EĞİTİMİ(2004)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ ERCP VE ENDOSKOP EĞİTİMİ(1998 VE 2008)

SİTOREDÜKTİF CERRAHİ VE HİPEC EĞİTİMİ (Sıcak kemoterapi)

-KOLOREKTAL CERRAHİ DERNEĞİ ÜYESİ

-TÜRKİYE MEME HASTALIKLARI FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

-BURSA CERRAHİ DERNEĞİ ÜYESİ

-BURSA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ ÜYESİ

-TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ÜYESİ

-ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ ÜYESİ

-ULUSAL MEME DERNEKLERİ FEDERASYONU ÜYESİ

-MEME SAĞLIĞI DERGİSİ BİLİMSEL KURUL ÜYESİ

-6–7–8-9-10. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRELERİ BİLİMSEL KURUL ÜYESİ VE OTURUM BAŞKANLIKLARI

- ULUSLAR ARASI REASSUR VE UMF–01 VE 02 ÇALIŞMALARI ÜYESİ

-BURSA KANSER ERKEN TANI VE EĞİTİM MERKEZİ KONSÜLTAN HEKİMLİĞİ

-ASİAN PASİFİC JOURNAL OF CANCER PREVENTİON 5th GENERAL ASSEMBLY CONFERENCE . 2010 (POSTER )

2017 ULUSAL MEME KONGRESİ’NDE SUNUM

BİLİMSEL YAYINLAR

Meme küçültme ameliyatları sonuçlarımız
YAZICI Turay, ATASOY Güven, AKSAZ Erol, ÖNCEL Tayanç, BİTİK Dilek, BAYER Sibel.

Meme koruyucu cerrahi olgularımız
AKSAZ Erol, YAZICI Turay, ÖNCEL Tayanç, ATASOY Güven, AYDEMİR Adil.

NAC sonrası aksiler diseksiyon sonuçları
AKSAZ Erol, YAZICI Turay, ÖNCEL Tayanç, ATASOY Güven, AYDEMİR Adil, BAYER Sibel.

Meme lezyonlarının tanısında ince iğne ve core biyopsi kombinasyonu
AKSAZ Erol, ATASOY Güven, ÖNCEL Tayanç, YAZICI Turay, BİTİK Dilek, İPEK Nuray, YETGİN Emine.

Genç meme kanserlerinde prognoz
AKSAZ Erol, ÖNCEL Tayanç, ATASOY Güven, YAZICI Turay, AYDEMİR Adil, BİTİK Dilek, İPEK Nuray, YETGİN Emine, YILDIRIM İbrahim, DEMİRAY Mutlu

Kadın sağlık personelinin MKC ye yaklaşımı
AKSAZ Erol, AYDEMİR Adil, YAZICI Turay, ATASOY Güven, ÖNCEL Tayanç.

LH-RH analogu ile tamoksifen kombine hormonoterapi sonuçları
AKSAZ Erol, ÖNCEL Tayanç, ATASOY Güven, YAZICI Turay, AYDEMİR Adil, DEMİRAY Mutlu. cerrahi onkoloji

Meme tüberkülozu
AYDEMİR Adil, AKSAZ Erol, YAZICI Turay, ATASOY Güven, ÖNCEL Tayanç, BİTİK Dilek

Erkekte paget meme kanseri
AKSAZ Erol, ÖNCEL Tayanç, ATASOY Güven, YAZICI Turay, AYDEMİR Adil, BİTİK Dilek, YETGİN Emine

VIII. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (2005, İstanbul)
Genç meme kanseri olgularımız. (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Nuray İpek, Dilek Bitik)

Memenin papiller karsinomları (Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Arzu Salan)

Meme kanserli olgularımızın analizi (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Nuray İpek, Dilek Bitik)

Memede sistosarkoma filloides (Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Bülent Orhan)

Memede karsinosarkom (Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Bülent Orhan, Sibel Bayer)

Meme kanseri hastalarında ikinci primer tümör (Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Bülent Orhan)

Meme kanserli hastalarda sürrenal fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılması (Bülent Orhan, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)

Core biyopsi açık biyopsilerin yerini alabilir mi? (Prospektif 350 core biyopsi olgusunun İİAB ve açık biyopsilerle karşılaştırılması). AKSAZ E, ÖNCEL T, ATASOY G, İrgil C, YAZICI T, İpek N, Bitik D, Tolunay Ş.

VII. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (2003, Antalya)

Tamoksifen verilen meme kanserli 453 olguda endometrial değişiklikler ve alternatif hormonoterapi sonuçları (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)

Memede iğsi hücreli hemanjioendotelioma (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)

350 core biyopsi ve iiab olgusunun değerlendirmesi (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)

Tel işaretleme biyopsi sonuçlarımız (Nuray İPEK, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)

Primer mastaljilerde tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçları (Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Turay YAZICI)

Tıkanma Sarılığında Levamizol’ün İmmün Sisteme Etkileri(Deneysel Çalışma-Tez))
Turay YAZICI

Laparoskopk ve Açık Kolesistektominin Cerrahi Travma Açısından Değerlendirilmesi

M.A.UZUN,Osman Yücel,Rüştü KURT,Yusuf GÜNERHAN,Bedi ŞEN,Turay YAZICI
Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1997;4(1):38-42