Tel İşaretleme Bilgilendirme

İşaretleme yöntemi mamografi, ultrason ya da mr rehberliğinde yapılabilir.
Bu işlem ameliyatla aynı gün yapılır. Lokal anestezi uygulandıktan sonra, içinde ince bir tel bulunan işaretleme iğnesi görüntüleme rehberliğinde şüpheli bölgeye yerleştirilir. Telin ucu kanca şeklinde olduğu için dokuya tutunur.

Meme cerrahı şüpheli olan oluşumu çıkarır, doğru alanın çıkarıldığından emin olmak için ameliyat esnasında dokuyu filme göndererek spesmen mamografisi dediğimiz dokunun filmi çekilir. Bu filmde doğru alanın çıkarılıp çıkarılmadığı incelenerek cerraha bilgi verilir ve işlem tamamlanır. Daha sonra dokuya patolojik inceleme yapılır. Cerrahi işlem ortalama 30 dakika sürer ve tercihen sedasyon dediğimiz hasta anestetik ilaçlarla hafif uyutularak yapılır. Günübirlik yapılan bir cerrahi işlemdir.