Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji, yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, kanser taraması ve erken tanı uygulamalarını da kapsamaktadır.

Kanser, dünyada ve Türkiye’de sıklığı giderek artan önemli bir sağlık ve yaşam sorunudur. Yaşamı tehdit eden hastalıklar arasında, kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Tıbbi Onkoloji, yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, kanser taraması ve erken tanı uygulamalarını da kapsamaktadır.

Ayrıca kanser tanı ve tedavisinde, cerrahi ya da radyoloji gibi çeşitli alanlarla işbirliği yapılmakta ve hastaya yaklaşım, bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner olarak planlanmaktadır.

Kurumumuzda da “KONSEY” uygulaması ile tüm branşlar olguyu değerlendirip, en uygun olan tedavi protokolünü hazırlamaktadır.

Kurumumuzda Genel Cerrahi ve Kadın Hastalıkları branşlarında erken tanıya ait “CHECK-UP “ uygulamaları yapılmaktadır.

Ülkemizde En Sık Görülen Kanserler
Kadınlarda: Meme, tiroit, bağırsak, rahim ve akciğer
Erkeklerde: Akciğer, prostat, bağırsak, mesane ve mide kanserleridir.

Tıbbi Onkoloji Hangi Yöntemlerle Uygulanıyor?
• Kemoterapi (ilaçlı tedavi)
• Hormon Tedavisi
• İmmunoterapi (Bağışıklık Tedavisi)
• Hedefe Yönelik Biyolojik Tedavi