Arşiv ve Veritabanı

Tetkik ve teşhis sonuçlarınız kliniğimizde titizlikle arşivlenmekte ve korunmaktadır.

Hastaların tedavisi kadar daha sonraki takipleri de önemli bir konudur. Bu amaçla hastların daha önceki tedavi ve durumlarının bilinmesi gerekir. Sağlık kurumlarının devamlı ve ulaşılabilir kayıt sistemleri olmalıdır. Merkezimizde 21 yıllık dosya arşivimiz ve eş zamanlı alınan bilgisayar kayıtları saklanmakta ve hastalarımızın takipleri güvenle yapılmaktadır.