Konsey

Günümüzde özellikle onkolojik hastaların tedavi planlamaları ve uygulamaları tedaviye katılan ve yönlendiren değişik branşlardaki hekimlerin ortak kararları ile olmaktadır. Bu sisteme onkoloji konseyi denilmektedir. Cerrahi, radyoloji, patoloji, plastik cerrahi, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi hekimleri katılmaktadır. Hastanın tüm verileri ve bulguları burada tartışılarak hasta için en iyi tedavi seçeneği ve planlaması yapılmaktadır.