Onko-Plastik Cerrahi

Onkoplastik Meme Cerrahisi

Onkoplastik meme cerrahisi; meme kanseri  için yapılacak ameliyatın, memenin estetik açıdan görünümünün daha iyi  olması için plastik cerrahi yöntemler ile beraber yapılması anlamına gelmektedir. Yöntem, onkolojik cerrahi ve plastik cerrahi prensiplerinin birleştirilmesinden oluşmaktadır. Hasta hem kanser ameliyatı olmakta, hem de memesi estetik olarak korunabilmektedir.

Son on yıllara kadar meme kanseri ameliyatlarında memenin tamamı alınıyordu. Beden bütünlüğü algısı ve psikolojik etkileri açısından olumsuz sonuçlar görülmekteydi. Yıllar içerisinde memeyi almadan meme kanserinin tedavi edilebileceği anlaşılınca onkoplastik yöntemler ön plana çıkmıştır.

Günümüzde onkoplastik meme cerrahisi öncelikle meme koruyucu cerrahi yapılacak kişilerde kanser cerrahisi prensiplerinden ödün vermeden güvenli cerrahi sağlanacak kadar geniş doku çıkarmayı ve kalan memedeki boşluğun estetik açıdan en uygun şekilde kapatılması yöntemlerinden oluşmaktadır. Ayrıca büyük memeli hastalarda kanser olan memeyi ve karşı memeyi aynı seansta küçülterek hem kanserden kurtulma hem de daha uygun meme hacmine ulaşmak mümkün olmaktadır.

Meme koruyucu ameliyatın mümkün olamayacağı hastalarda uygunsa memenin içinin tamamen alınıp yerine silikon protez yada kişinin kendi dokularıyla doldurulmasıyla da ameliyat yapılabilmektedir. Protezler artık güvenilir oldukları anlaşıldığından bu yana daha sık bir şekilde kullanılmaktadır.

Uygun vücut yapısı olanlarda sırt kasları,  göbeği olanlarda karın kasları ve derisi kullanılarak yeniden meme yapılabilmekte ve aynı anda karın germe ameliyatı da yapılmış olmaktadır.

Ailesel kanser riski yada yüksek riskli hastalarda kanser olmadan proflaktik mastektomi denilen ameliyatla meme içi boşaltılarak protez yerleştirilmesi ameliyatı yapılabilmektedir. Böylece meme kanseri riski en aza indirilmektedir.

Onkoplastik cerrahi Uygulanacak yöntem hastaya, hastalığın tedavi şekline ve zamana göre değişmektedir. Cerrah ve hasta yöntemi birlikte tartışmalı ve seçmelidir.
Onkoplastik cerrahinin avantajları, daha geniş cerrahiye imkân vermesi, yerel kontrolün daha iyi olması, daha iyi estetik sonuçlar görülmesi, mastektomi oranını azaltması, radyoterapiye kolaylık sağlaması, meme eşitliğinin sağlanması, tek seansta uygulanabilmesi, yüksek yaşam kalitesi, yüksek hasta memnuniyetinin sağlanması, geç dönemde yapılan onarımlardan daha ucuz ve kolay olmasıdır.